چرا آریا سرویس را انتخاب کنید؟؟؟

آیا برای یکی ازلوازم خانگی اشپزخانه تان هود یا گاز یا فر به تعمیر با کیفیت نیاز دارید؟آیا اجاق گازشما روشن نمی شود؟یاحرارت شعله آن به یک اندازه پخش نمی شود؟فرشماروشن میشودامابعدازمدتی آیا ازکارمیافتد؟ایاهودشما به تمیزکاری اساسی نیازدارد؟مشکلی که درموردلوازم خانگی شماوجوددارد،آریاسرویس برای رفع آن اینجاست

تعهد:آریاسرویس با شما عهد می بنددکه کارخودرا باکیفیت بالا انجام دهدتارضایت خاطرشمارا جلب کند.چرا که اطمینان شما فخرکارماست.

تخصص:افراد تیم آریاسرویس از متخصصین با گواهینامه معتبر در زمینه تعمیرات لوازم خانگی تشکیل شده است.که این افرادتحت نظر متخصصین باتجربه آموزش دیده اند

تجربه:تجربه مثبت وقنی بدست می آید که فرد،کارآزموده باشدوسابقه کاری موفقی را داشته باشد،آریاسرویس باتجربه ترین کارشناسان تعمیرات لوازم خانگی را دارا می باشد.

زمان:گاز،هودیا فر جزاساسی آشپزخانه هرمنزلی راتشکیل می دهند.پس تعمیرباکیفیت آنها نیاز به یک تیم  وقت شناس را دارد.آریاسرویس:خدمات در سریعترین زمان ممکن.

ضمانت:پس از ارئه هرخدماتی توسط کارشناسان آریاسرویس،این اطمینان را به شما می دهندکه ضمانت و پشتیبانی برای لوازم خانگی شما داشته باشند.

راهنمایی:هرگونه سوالی که شما دوستان راجب تعمیر،قیمت محصولات و هرگونه عیب یابی دیگر داشته باشیدآریاسرویس باپشتیبانی 24ساعته در خدمت شماست.

نمایندگی شمال تهران:  ۰۲۱۲۲۰۴۷۶۳۱

نمایندگی غرب تهران: ۰۲۱۴۴۳۵۲۷۱۶

نمایندگی شرق تهران:  ۰۲۱۷۷۴۸۹۹۶۵

نمایندگی کرج و حومه:۰۲۶۳۴۷۲۳۴۰۱

برندها

برندها

0